Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımı sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir test sistemidir.
Temel zihinsel beceriler (dikkat, algı, fotografik bellek, izleme ve muhakeme) ve psikomotor beceriler (el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini) olarak tanımlanabilir.
Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.
Avrupa’ da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerine yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlamak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU NEREDEN ALINIR  ?
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerimizden alınmaktadır.
Uygulaması ise psikoteknik merkezilerimizde çalışan psikolog eşliğinde yapılmaktadır.
PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMALI ?
İLGİLİ YÖNETMELİK
SÜRÜCÜLERDEN ARANACAK ŞARTLAR;
Madde 60 Sürücülerin yük, eşya, kargo ve yolcu taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;


PSİKOTEKNİK RAPORUNUN OLMAMASI DURUMUNDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEM NEDİR ?
Yapılacak denetimlerde sürücünün psikoteknik değerlendirme raporu olmaması durumunda sürücülere 283 TL bağlı olduğu firmaya ise 5.000 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca olası bir kazada psikoteknik değerlendirme raporu olmayan sürücünün kaza hasarı kasko firmalarınca ödenmemektedir.
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ NE KADAR SÜRER ?
Psikoteknik değerlendirme süresi asgari 60 dakikadır. 60 dakikadan daha az süren testler geçersizdir. Dolayısı ile bu şekilde alınan raporlarda geçersiz sayılır.
PSİKOTEKNİK RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR ?
Psikoteknik değerlendirmede yer alan testlerde kişinin performansı göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme ile raporun süresi belirlenmektedir. Ortalama bir sonuç ile en fazla 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar teste tabi olarak bu rapordan almaları gerekmektedir.
PSİKOTEKNİK RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?
Testlere katılmadan önce hazırlık anlamında yapmanız gereken bir şey yoktur.
Ancak, testlere katılmak üzere geldiğinizde aşağıdaki hususları sağlar bir durumda olmanız gerekmektedir.