Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği

Hedefler

Ülkemizde kaliteli bir trafik kültürü oluşturarak daha güvenli bir trafik ortamı sağlamak.